Návnady na internete

Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch už po druhýkrát získala možnosť realizovať projekt podporený z grantového programu e-Školy pre budúcnosť.

Zámerom projektu bolo vzájomné odovzdávanie si skúseností o podliehaní návnadám na internete žiakov strednej školy pomocou projektového vyučovania, workshopov a zábavných aktivít pri priamych stretnutiach.

V rámci plánovaných aktivít žiaci analyzovali správy a titulky internetových stránok, vyhľadávali click- bait videá na internete, ktoré zhodnotili a diskutovali o nich. Zhovárali sa o poznaní klamlivého internetového obsahu a o jeho vplyve na vytváranie názorov, poukázali na odlišnosti v jednotlivých správach. Žiaci dostali zadanie pripraviť si vlastné click-bait videá a prezentácie k danej téme.  Tieto následne predviedli mladším spolužiakom aj s odborným výkladom.

V ďalšej aktivite  zorganizovali  stretnutie absolventov žurnalistiky so zapojenými žiakmi zamerané na tvorbu titulkov v médiách. Žiaci si uvedomili význam vzťahu medzi človekom a informáciami.

Zdieľajte dobrú správu