Naša chyža

Miesto realizácie: Budimír

Neformálna skupina občanov Budimírska Banda pod vedením Žofie Teplickej

Neformálna iniciatíva Budimírska banda vytvorila v dedinke Budimír komunitný priestor pre deti a ich rodičov s názvom Naša chyža. Vďaka projektu premenili bývalú krčmu na priestor pre hru a spoločné trávenie času. Počas septembra a októbra 2017 pripravili 19 krúžkov a podujatí, ktorých sa dokopy zúčastnilo okolo 170 detí a rodičov. Každý týždeň ponúkajú pohybové krúžky, tvorivé dielne či otvorenú herňu. Okrem toho raz mesačne pripravujú víkendové podujatie, napr. spoločný piknik, rodinnú burzu, premietanie rozprávok. Dielne a podujatia organizujú sami rodičia – susedia pre susedov- a v ich realizácii pokračujú aj po skončení projektu. Finančné prostriedky využili na vymaľovanie, zariadenie, vybavenie priestoru a materiálne zabezpečenie tvorivých workshopov. Komunita okolo Budimírskej bandy sa aj vďaka projektu rozrástla a na jej aktivitách sa v súčastnosti aktívne podieľa 15 dobrovoľníkov.
Zdieľajte dobrú správu