Mini dopravné ihrisko

Projekt Mini dopravné ihrisko prebiehal v Základnej škole s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné.

Realizovali ho žiaci 7. – 9. ročníka v spolupráci s učiteľkami, navrhovali modely, prvky ihriska, programovali semafor a autíčko, vytvárali tlač 3D modelov, analyzovali a kontrolovali práce na ihrisku, kompletizovali prvky ihriska a prezentovali vytvorený projekt. Konečným výsledkom bola základná križovatka s fungujúcim semaforom, dopravnými značkami a pohyblivým autíčkom. Novovytvorené 3D dopravné ihrisko a prácu s ním budú mať možnosť využiť nielen žiaci školy a školského klubu, ale aj žiaci z Centra voľného času a materskej školy na rôznorodé vzdelávacie aktivity. Finančné prostriedky boli využité na notebooky, 3D tlačiareň, tlačový materiál a sady microbitov.

Zdieľajte dobrú správu