Médiá majú slúžiť, nie ohrozovať

Jeden z podporených projektov štvrtého ročníka grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2017/2018.

Názov projektu:

Mediálna výchova

Predkladateľ:

Gymnázium sv. E. Steinovej

Mesto:

Košice

Podporená suma:

1 500 EUR

Projekt pod názvom Mediálna výchova na e-Gymese sa realizoval na  8-ročnom Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach. Žiaci sa počas výchovno-vzdelávacieho procesu učili v rámci inovatívnych vyučovacích hodín analyzovať vplyv médií na ľudský organizmus.

Počas navrhovaných deviatich aktivít sa uskutočnili stretnutia s odborníkmi, žiaci si osvojili etiketu žurnalistiky a pozitívny a negatívny vplyv médií na vývin jedinca. Očakávanými výsledkami sú video ukážky jednotlivých projektových aktivít s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a empatického cítenia pri zverejňovaní informácií alebo fotografií o druhom človeku. Finančné prostriedky získané schválením projektu boli použité na kúpu základného kancelárskeho materiálu, videokamery a TV monitora.

Zdieľajte dobrú správu