Ľudí so srdcom na správnom mieste je stále viac

Do šestnásteho ročníka programu Darujte Vianoce prihlásili žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi doteraz najvyšší počet príbehov. Nadácia Orange v prvej fáze programu vybraným projektom prerozdelí sumu 50 000 eur.

Podpora ďalších 70 projektov pokračuje na darcovskom portáli dakujeme.sk

Zo 682 prihlásených projektov hodnotiaca komisia vybrala v prvej fáze 287, medzi ktoré prerozdelí finančnú podporu v celkovej výške 50 000 eur. Komisia pri výbere projektov posudzovala, do akej miery prijaté žiadosti vystihujú princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Podstatou programu Darujte Vianoce je, aby žiadatelia, ktorí vo svojom okolí poznajú neľahké príbehy, nežiadali iba o finančnú podporu, ale aby sa do pomoci zapojili aj osobne.

V druhej fáze programu má možnosť pomôcť aj široká verejnosť. Komisia vybrala ďalších 70 príbehov, ktoré sú zverejnené na darcovskom portáli www.dakujeme.sk, s ktorým Nadácia Orange spolupracuje už 5 rokov. Podporiť ľubovoľný z vybraných projektov bude môcť každý, a to jednoduchým bankovým prevodom. Nadácia Orange medzi tieto projekty prerozdelí ďalších 15 000 eur a znásobí každý dar v pomere 1:1, až do výšky požadovanej sumy.

Vrcholom grantového programu Darujte Vianoce je slávnostné odovzdávanie ocenenia Srdce na správnom mieste, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2017. Špeciálnu cenu za mimoriadny osobný vklad ako aj nezištnú a dlhodobú pomoc druhým udelí hodnotiaca komisia aj tento rok autorovi projektu, ktorý najlepšie napĺňa poslanie programu Darujte Vianoce, alebo sa dlhodobo zmysluplne angažuje v oblasti pomoci ľuďom v núdzi.

xlsx

Zoznam podporených žiadostí - 1.fáza (97.54 KB)

file_download
xlsx

Zoznam žiadostí posunutých na dakujeme.sk - 2.fáza (22.26 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (17.87 KB)

file_download
pdf

Podrobné informácie o programe - výzva (147.69 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu