LEAF

Občianske združenie LEAF vzniklo v roku 2012 a odvtedy sa prostredníctvom svojich programov snaží podporovať mladých talentovaných ľudí (10 – 35 rokov) na ich životnej ceste.

Okrem programov zameraných priamo na cieľovú skupinu má LEAF aj programy zamerané na rozvoj učiteľov, keďže majú nezastupiteľnú úlohu v rozvoji mladej generácie.

Organizácia LEAF prináša učiteľom už piatym rokom rozvojový program, v ktorom sú zohľadnené všetky ich individuálne potreby a osobitosti, program profesionálneho rastu, v ktorom sa nenájde nič zaťažujúce, nezmyselné či odtrhnuté od reality, program, v ktorom na sebe pracuje učiteľ priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi. Tento program sa teraz rozširuje z individuálnej podpory na podporu celých škôl,kde je ambícia zmeny klímy školy vďaka radikálnej zmene nastavenia mindsetu učiteľov a tiež vďaka novým zručnostiam a ovládaným technikám.

Základné a stredné školy so skupinami aktívnych učiteľov majú možnosť zapojiť sa do programu Premena škôl zvnútra, ktorý sa vyvinul z IRPU (Individuálneho rozvojového programu učiteľov).
V Premenách škôl pomáhame škole / učiteľskému zboru objavovať a lepšie využívať potenciál, ktorý existuje vnútri školy. Deje sa tak najmä cez osvojenie si základných mentoringových techník a štruktúry sprevádzajúceho rozhovoru, ktorý vedú učitelia po návšteve kolegovej hodiny a zmenu pohľadu na úlohu učiteľa v kontexte triedy (z vodcu na sprieVODCU). Jedná sa o program osobného i odborného rastu, ktorý prebieha priamo v škole/triede za pomoci kolegov a skúsených supervízorov z neziskovej organizácie LEAF. V pilote programu, ktorý bol spustený v spolupráci s Nadáciou Orange v roku 2017, sa potvrdila pôvodná hypotéza a na zapojených školách došlo k zlepšeniu klímy i zmene vyučovania významným spôsobom, čo spôsobilo záujem ďalších škôl/učiteľov, ktorí by radi začať zmenu zdola.

Zmena klímy i vyučovacieho procesu je viditeľná na prvý pohľad. Pozitívne ohlasy spôsobili narastajúci záujem aj z ďalších škôl.

Zdieľajte dobrú správu