Kultúrno-kreatívne centrum Lýceum

Centrum v Modre vytvára aktivity a program pre verejnosť nielen z Modry, ale aj okolitých mestečiek a obcí. Cieľom centra okrem prezentácie nezávislej kultúry je tvoriť aktívny komunitný priestor na stretávanie, ktorý ponúka tvorivé umelecké aktivity, neformálne vzdelávanie a coworking.

Od roku 2019 prevádzkujú Presahy nezávislé kultúrno-kreatívne centrum Lýceum v Modre v priestoroch bývalého štúrovského gymnázia. V roku 2023 sa plánujú presťahovať do Jurkovičovho sirotinca, zahájiť jeho rekonštrukciu a pokračovať v činnosti.

 

Program dopĺňajú aj podujatia na rozvoj digitálnych zručností, ktorými v roku 2023 budú Digitálne Piplačky. Venované sú dospelým a seniorom a reagujú na ich potrebu poznania možností digitálnej techniky. Centrum bude hostiť interaktívne divadelné predstavenie TROLLO s diskusiou pre stredoškolákov. Komunita tu dostáva priestor na realizáciu vlastných aktivít s podporou centra.

Organizácia udrží pre verejnosť pripravovaný program tvorivých workshopov a kurzov v oblasti výtvarného umenia, literatúry a divadla, ktoré dávajú ľuďom možnosť uvoľnenia a rozšírenia obzorov. Venujú sa aj osvete v oblasti ekológie a udržateľnosti. Zabezpečia sťahovanie priestorov, pre ktoré je potrebné nadviazať spolupráce a učiť sa u organizácií, ktoré rekonštrukciou priestorov už prešli. Vedené strategické plánovanie a mentoring je dôležitou súčasťou pri budovaní stability centra, tímu a budovanie kvalitnej náplne.