Diera do sveta

Kultúrne centrum Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši je platformou nielen pre začínajúcich a etablovaných umelcov a umelkyne, akademickú obec, ale tiež kritickou inštitúciou aktívnou vo formovaní verejného diskurzu.

Na regionálnej úrovni je Diera do sveta jedným z mála nezávislých bezpečných a formujúcich priestorov pre stredoškolskú mládež, ako aj hlasom pre rôzne vylúčené komunity. Prioritou KC je spolupráca s ľudskoprávnymi organizáciami, presah nad rámec umenia a bežnej produkcie kultúrnych centier smerom k scitlivovaniu spoločnosti. S prihliadnutím na hlavnú tematickú oblasť programu Aktívna komunita – Digitálna inklúzia – sa budú v roku 2023 v Diere do sveta realizovať široko koncipované programové aktivity tak, aby zasiahli rozmanité cielené skupiny.

Pre študentov a študentky základných a stredných škôl, pedagógov a pedagogičky a rodičov workshopy, prednášky a diskusie o digitálnej bezpečnosti Keep it safe a Hry, siete a porno. Pre širokú verejnosť, aj študentky stredných škôl bude realizovaná diskusia a prednáška Sú ženy súčasťou technologickej budúcnosti? Pre pedagógov/gičky, rodiny s deťmi, žiakov/čky základných škôl zas interaktívny zábavný aj vzdelávací workshop Let´s play. A pre seniorky a seniorov nemenej zábavný, interaktívny a vzdelávací workshop Ako nestratiť krok 2.0. Improvizačná inscenácia TROLLO je určená študentom a študentkám stredných škôl, zábavnou formou prostredníctvom performance jedného herca predstaví absurdný svet trollov a dezinformácií.

Dôležitým cieľom projektu Diera do sveta 3.0 je pretrvať ako bezpečný, kreatívny a inšpiratívny priestor plný umenia pre široké spektrum ľudí – bez ohľadu na triednu, etnickú, rodovú, príjmovú, sexuálnu, náboženskú či inú príslušnosť. Prostriedkom na jeho dosiahnutie je v prvom rade obnova dôvery publika, prehĺbenie a skvalitnenie vzťahu s komunitou a v neposlednom rade finančná a personálna udržateľnosť organizácie.