Krízová linka pomoci sa rozširuje o Krízový intervenčný tím

Krízová linka zaznamenáva počas druhej vlny pandémie nárast kontaktov o 150 %.

IPčko posilnilo personálne kapacity a rozširuje svoje služby na Krízovej linke pomoci o výjazdový Krízový intervenčný tím.

Na jar tohto roku sme na základe alarmujúcich zistení o dopade krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva podporili vznik Krízovej linky pomoci, ktorú vzhľadom na akútne potreby a nesmierny nárast prosieb o pomoc zriadilo OZ IPčko. Ľuďom v núdzi poskytuje pomoc cez nimi preferované formy – video-rozhovor, emailová komunikácia či online chat so psychológmi a vyškolenými dobrovoľníkmi.

V uplynulých týždňoch však IPčko zaznamenalo zvýšený nárast žiadostí o pomoc. A to najmä ako dôsledok aktuálnej mimoriadnej situácie. Psychologickú pomoc vyhľadáva čoraz viac mladých ľudí, zdravotníci, učitelia, ľudia s pozitívnymi výsledkami testov ako i pozostalí obetí pandémie.

Krízová linka pomoci preto aj s podporou Nadácie Orange rozširuje svoje služby o výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý bude pilotne fungovať v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V akútnych situáciách bude pomáhať 12 skúsených odborníkov, ktorí prešli špecializovaným výcvikom a sú pripravení zasiahnuť priamo tam, kde to bude potrebné.

Sformovanie a aktivity intervenčného tímu vnímame ako prirodzené prepojenie fungovania Krízovej linky pomoci a sme presvedčení, že bude profesionálne pomáhať ľuďom v situáciách, v ktorých sa nemajú na koho obrátiť a zvádzajú často boj s vlastným životom.

Pomoc existuje.

Zdieľajte dobrú správu