Krízová linka pomoci

Akokoľvek sa bude súčasná mimoriadna situácia ďalej vyvíjať a život sa bude postupne vracať do normálu, určité aspekty nášho krízou prestaveného života môžu ostať ešte pomerne dlhú dobu aktuálne. Jedným z nich je dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu.

V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať. Duševné zdravie potrebuje našu pomoc viac ako inokedy.

Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu vnímame od začiatku veľmi citlivo a zodpovedne. Alarmujúce zistenia o dopade krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu, v nás podnietili zásadnejšiu reakciu.

Na Slovensku sa lieči na psychiatrické diagnózy 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Ďalších 750 000 ľudí s príznakmi duševných porúch, ktoré by mali liečiť, ale neliečia, sú rovnako veľmi ohrozenou skupinou, pretože neliečené príznaky sa budú v čase iba zhoršovať. A v neposlednom rade môže byť touto krízovou situáciou, s ktorou sme doteraz neprichádzali do styku a môžeme na ňu reagovať citlivejšie ako bežne, ovplyvnený aj psychický stav zdravého obyvateľstva. Dobré príklady z praxe zo zahraničia potvrdzujú nesmiernu dôležitosť liniek pomoci, poskytujúcich dištančné psychologické poradenstvo.

Tieto informácie nám v Nadácii Orange a Orangei dali impulz na uvažovanie o tom, ako problematiku zdravej duše podporiť strategicky a dlhodobo. Začali sme podporou Krízovej linky pomoci, ktorú vzhľadom na akútne potreby a nesmierny nárast prosieb o pomoc zriadilo OZ IPčko. Ľuďom v núdzi poskytne pomoc cez nimi preferované formy – video-rozhovor, emailová komunikácia či online chat so psychológmi a vyškolenými dobrovoľníkmi. Linku sme uviedli do života 29. 4. 2020 na tlačovom brífingu v Bratislave, pred sídlom IPčka.

K nevyhnutnému kapacitnému posilneniu organizácie prispela finančne Nadácia Orange spolu s Orange Foundation v ParížiDo projektu vstúpil aj Orange zriadením bezplatnej nonstop linky 0800 500 333 a ďalších piatich mobilných čísel, na ktoré sú presmerovávané prichádzajúce hovory tak, aby bolo zabezpečené efektívne fungovanie linky v exponovanom čase.

Ak máte pocit, že niektoré situácie a emócie už sami nezvládate alebo zvládať nebudete, neváhajte kliknúť na www.krizovalinkapomoci.sk. Môžete si zvoliť formu poradenstva, ktorá je vám blízka.
Požiadať o pomoc je správne a normálne.

My nekončíme a pripravujeme ďalšie kroky.

Spolu to zvládneme.