Krajšie miesta pribúdali aj v zime

V rámci projektu Krajšie miesta sme opäť vybrali tri projekty, ktoré od nás získavajú po 300 eur na ďalšie skrášľovanie. Každý návštevník mal možnosť vytvoriť projekt dobrovoľníckej aktivity zameranej na skrášlenie zanedbanej časti mesta.

Speváci našej prírody:  Štyridsaťsedem dobrovoľníkov sa rozhodlo skrášliť miestny park vyhotovením vtáčích búdok. V spolupráci s miestnymi podnikateľmi, učiteľom technickej výchovy, pedagógmi, rodičmi a žiakmi zhotovili 16 kusov vtáčích búdok, ktoré umiestnili v areáli školy a na Troch studničkách v Domanižej.

Čistenie Turnianskeho hradu: OZ Castrum Thorna zorganizovalo čistenie hradu od náletovej vegetácie. Vyčistili okolie východných múrov v povolenom rozsahu. Brigád sa zúčastnilo po 40 dobrovoľníkov a jeden ťažný kôň z Hypokempu Lesanka.

Fitness park pre ZŠ s MŠ: Vytvorenie fitnes priestoru pre deti a širokú verejnosť vo Vlčanoch, ktorý poskytne možnosť tráviť aktívne svoj čas. Využiť ho môžu ľudia každého veku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Ak stále máte nápady a viete o mieste, ktoré treba skrášliť, prihláste svoj nápad na našej webstránke a získajte tak pomocníkov pre túto aktivitu.

Zdieľajte dobrú správu