Indícia

Indícia, n. o. je dlhodobo pôsobiacou organizáciou v oblasti vzdelávania, ktorej poslaním je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať.

Naším spoločným zámerom je hľadať nové spôsoby a možnosti komunikácie medzi učiteľmi, manažérmi škôl či rodičmi a neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, inovatívne riešenia a príklady z praxe.

Podporou realizácie aktivít Roadshow moderný učiteľ a Letná škola Moderných učiteľov sme prispeli k tvorbe priestoru, kde sa môžu učitelia prezentovať a rozprávať o tom, ako má  škola vyzerať tak, aby pripravila žiakov na život v 21. storočí.

Konferencia Učíme pre život je jedným z najväčších podujatí pre aktívnych a inovatívnych učiteľov na Slovensku. V roku 2018 sa v Poprade konal už 10. ročník. Cieľom tejto konferencie je prispieť k modernizácii vzdelávania detí a mládeže, ktoré reflektuje potreby 21. storočia. Aj my sme boli pri tom.

Spoločne tak napĺňame víziu o krajine s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý vedie žiakov k zodpovednému postoju k životu a vzdelávaniu.

Zdieľajte dobrú správu