Hodnotiaca komisia Fondu pomoci

V rámci prvého hodnotenia 1. fázy Fondu pomoci Nadácie Orange posudzovala a na podporu odporučila 84 žiadostí hodnotiaca komisia v zložení

 

 • Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange
 • Lucia Gregorová, riaditeľka Materského centra Kramárik
 • Miriam Juhanesovičová, predsedníčka občianskeho združenia Asociácia pomoci postihnutým – APPA
 • Iveta Mocková, sociálna pracovníčka pre ambulantnú a/alebo terénnu formu starostlivosti NPDEI III v Centre pre deti a rodiny, Košice – Hurbanová
 • Martina Petijová, projektová manažérka v SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
 • Michaela Šopová, riaditeľka Odboru sociálnych vecí Bratislavkého samosprávneho kraja
 • Zuzana Thullnerová, zakladateľka a riaditeľka Centra pre filantropiu n.o.
 • Andrea Ungvӧlgyi, manažérka Nadácie Orange a špecialistka korporátnej zodpovednosti v spoločnosti Orange Slovensko, a.

O podpore ďalších 29 žiadostí v 1. fáze Fondu pomoci rozhodla hodnotiaca komisia v zložení:

 • Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange
 • Iveta Mocková, sociálna pracovníčka pre ambulantnú a/alebo terénnu formu starostlivosti NPDEI III v Centre pre deti a rodiny, Košice – Hurbanová
 • Martina Petijová, projektová manažérka v SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

V prvom kole hodnotenia 2. fázy Fondu pomoci odporučila na podporu 31 žiadostí hodnotiaca komisia v zložení:

 • Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange
 • Ida Adolfová, programová a finančná manažérka v Komunitnej nadácii Zdravé mesto
 • Martina Barancová Paulíková, programová manažérka v Nadácii Ekopolis a koordinátorka Združenia Slatinka
 • Martina Petijová, projektová manažérka v SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
 • Milica Danková, konzultantka v oblasti CSR a filantropie
 • Zuzana Thullnerová, zakladateľka a riaditeľka Centra pre filantropiu n.o.

O podpore ďalších 28 žiadostí v 2. fáze Fondu pomoci rozhodla hodnotiaca komisia v zložení:

 • Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange
 • Ida Adolfová, programová a finančná manažérka v Komunitnej nadácii Zdravé mesto
 • Martina Barancová Paulíková, programová manažérka v Nadácii Ekopolis a koordinátorka Združenia Slatinka
 • Milica Danková, konzultantka v oblasti CSR a filantropie