Grantový program pre predajcov

Našim predajcom, ktorí pôsobia priamo v mestách a obciach a sú so zákazníkmi v každodennom kontakte a teda dokážu rozpoznať potreby a možnosti miestnych komunít, sme v grantovom programe pre predajcov dávali príležitosť realizovať verejnoprospešné aktivity s cieľom rozvíjať regióny a komunity na Slovensku.

Pomáhali sme tak k rozvoju komunity a zveľaďovať miesto v ich okolí.

V Grantovom programe pre predajcov mohli zamestnanci predajnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. získať finančnú podporu na realizáciu projektov, ktoré považujú za zmysluplné a prínosné pre svoje okolie. Podporené boli tie z nich,  ktoré pomáhali zlepšiť život v obciach a mestách, zvýšovali príležitosti na stretávanie a zbližovanie komunít, skvalitňovali vzdelávanie detí v materských a základných školách, umožňovali vybudovanie materských centier či podporovali aktivity mimovládnych organizácií, ktorých poslanie im bolo blízke.

Jednou z podmienok pre zapojenie sa do Grantového programu pre predajcov bolo, aby sa predajcovia sami aktívne podieľali na realizácii projektu, čím sme sa snažili zvyšovať povedomie predajcov o dobrovoľníctve, ale i činnosti Nadácie Orange, o filantropii, darcovstve a pôsobení spoločnosti Orange v prospech verejnosti.

Vďaka programu sme realizovali celkom 57 z 100 predložených projektov a na ich podporu prerozdelili čiastku viac ako 55 000 eur.

Realizované boli celkom 4 ročníky Grantového programu pre predajcov, a to v rokoch 2012 až 2015.

pdf

Grantový program pre predajcov 2015 - podporené žiadosti (466.23 KB)

file_download
pdf

Grantový program pre predajcov 2014 - podporené žiadosti (179.93 KB)

file_download
pdf

Grantový program pre predajcov 2013 - podporené žiadosti (152.12 KB)

file_download
pdf

Grantový program pre predajcov 2012 - podporené žiadosti (301.91 KB)

file_download