Grantový program Darujte Vianoce je otvorený

Program Darujte Vianoce umožňuje ochotným žiadateľom s chuťou pomáhať  premeniť vianočné sny ľudí v ťažkej životnej situácii na skutočnosť.

Nadácia Orange otvára už po 16. raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý dáva príležitosť ľuďom s otvoreným srdcom a očami pomôcť na Vianoce tým menej šťastným. Žiadatelia o grant tak môžu pripraviť krajšie vianočné sviatky ľuďom, ktorí by si ich bez pomoci nemohli dovoliť.

Jedinečný grantový program podporuje jednotlivcov a ich motiváciu venovať svoj čas druhým. Jeho podstatou je totiž práve osobná zainteresovanosť žiadateľov. Tí, čo  vo svojom okolí poznajú neľahké príbehy či osudy a chcú pomáhať, môžu prostredníctvom grantového programu požiadať o finančnú podporu na realizáciu svojej pomoci, podmienkou však je aj ich osobné zapojenie sa. Šťastnejšie a radostnejšie sviatky tak môžu prežiť aj tí, ktorým chýba rodina, zdravie alebo sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Do grantového programu sa môžu zapojiť jednotlivci, skupiny, ale napríklad aj školské triedy, pričom najdôležitejším kritériom pri posudzovaní príbehov je, aby obsahoval aj osobný vklad žiadateľa. A to nielen pri žiadaní o grant, ale aby žiadatelia svoj čas a energiu vložili aj priamo do realizovania podpory. Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu svoje projekty prihlasovať do 8. novembra tohto roka prostredníctvom elektronického formulára e-grant.
Podporené projekty budú zverejnené 28. novembra 2017.

Hodnotiaca komisia posúdi všetky zaslané žiadosti a vyberie v prvej fáze tie príbehy, ktoré budú najlepšie vystihovať podstatu grantového programu. Nadácia Orange vyčlenila na realizáciu podporených projektov sumu 50 000 eur.

Pomôcť a prispieť na realizáciu projektov má šancu opäť aj široká verejnosť. Ďalšie príbehy, ktoré budú čo najviac prepojené s princípom grantového programu, posunie komisia na portál www.dakujeme.sk.
Príbehy tak budú môcť od 28. novembra online podporiť ďalší darcovia z verejnosti, ktorí sami rozhodnú, komu venujú svoj dar jednoduchým bankovým prevodom. Nadácia Orange v tejto druhej fáze znásobí každý finančný dar v pomere 1:1 a plánuje prerozdeliť 15 000 eur.

pdf

Podrobné informácie o programe - výzva (147.69 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu