Elektornické čítačky na hodine anglického jazyka aj mimo neho

Cieľom projektu bolo povzbudiť žiakov ZŠ s MŠ Pliešovce k čítaniu a získavaniu zručností v anglickom jazyku príjemným a efektívnym spôsobom.

Vďaka projektu sa zlepšil prístup k čítaniu anglických kníh, dostupnosť rôznorodej beletrie pre všetky ročníky a všetky úrovne jazykových znalostí. Aktivity boli určené pre žiakov druhého stupňa, zapojených bolo cca 80 detí a postupne sa začali hlásiť aj žiaci z druhých skupín. Okrem získania potrebnej úrovne znalosti angličtiny si deti rozvíjali myseľ podľa vlastného tempa, učili sa pracovať úplne samostatne a trénovať si koncentráciu a návyky. Finančné prostriedky boli použité na čítačku s e-knihami.

Zdieľajte dobrú správu