Dopro-Botika (Na ceste do digitálnej budúcnosti)

Projekt DOPRO-BOTIKA (Na ceste do digitálnej budúcnosti) bol realizovaný Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Pribete.

Žiaci sa v rámci aktivít oboznámili so základmi programovania a snažili sa prepojiť svet robotiky s dopravou. Učebné osnovy predmetu informatika boli rozšírené a zapojení pedagógovia sa zúčastnili kurzu kreatívnej digitálnej pedagogiky. Žiaci vytvorili modelové dopravné ihrisko s programovanými „dopravnými prostriedkami“, počas workshopu a Dňa digitálnych technológií následne prezentovali výstupy projektu. Finančné prostriedky boli použité na nákup programovateľných robotov s príslušenstvom, notebook a odmenu pre lektora.

Zdieľajte dobrú správu