Dočasne zatvárame Zamestnanecký grantový program 2020

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie súvisiaci so šírením koronavírusu aj my pristupujeme zodpovedne k oficiálnym opatreniam zamedzujúcim jeho šíreniu, čo ovplyvňuje naše plánované aktivity.

Snaha prispieť k ochrane ľudí a nevystavovať ich riziku nákazy je v tomto období aj našou prioritou.

Práve preto sme sa rozhodli pristúpiť k zatvoreniu Zamestnaneckého grantového programu 2020, ktorého primárnym cieľom je aktivizácia dobrovoľníkov a ich podpora v aktívnom podieľaní sa na dianí v našich komunitách.

Grantový program opäť otvoríme až začiatkom roka 2021, keď bude situácia priaznivejšia. O všetkom vás budeme včas informovať.

Všetkým vám, ktorí ste už projekt v tomto ročníku programu predložili, aj vám, ktorí ste žiadosť pripravovali alebo to len plánovali, ďakujeme. Všetky predložené žiadosti, ako i rozpracované projekty v e-grante zostávajú pre túto chvíľu archivované a po znovuotvorení programu budú znovu sprístupnené všetkým žiadateľom, ktorí budú mať záujem svoj projekt predložiť v súlade s novým časovým harmonogramom programu.

Veríme, že už v blízkej dobe budeme môcť opäť spoločne robiť našu krajinu lepšou a silnejšou.

Ďakujeme za pochopenie a želáme najmä pevné zdravie.

Tím Nadácie Orange

Zdieľajte dobrú správu