Digitálny 3D svet pre všetkých

Zamestnanci SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline realizovali projekt s názvom Digitálny 3D svet pre všetkých, ktorý sa zameral na oblasť získavania zručností v 3D modelovaní a 3D tlače.

V rámci projektu začali implementáciou nového softvérového vybavenia od Autodesku a Blender do predmetov zameraných na grafickú tvorbu. V spolupráci s It akadémiou absolvovali webinár zameraný na 3D tvorbu a tlač. Študenti mali možnosť nielen navrhovať učebné pomôcky, ale ich aj digitálne vymodelovať a vytlačiť na 3D tlačiarni. Finančné prostriedky boli použité na 3D tlačiareň s príslušenstvom.

Zdieľajte dobrú správu