Detský čin roka

Občianske združenie Detský čin roka sme ako generálny partner prvýkrát podporili v roku 2013.

Dôvera, že to dobré, čo sa deti naučia o živote vďaka príbehom iných detí, si uložia do srdca a odnesú do dospelosti, nám pomohla podporiť deti s dobrými nápadmi a odvahou robiť dobré veci, chrániť život, pomáhať ľuďom v ich okolí, svojim rovesníkom či prírode.

Ide o jedinečný  projekt, ktorý už tradične každý rok svojím obsahom motivuje ku konaniu dobrých skutkov, a tak pomáha deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy to, čo je dobré a čo zlé.

Napríklad v roku 2013 sa do projektu zapojilo 8 186 detí s príbehom o dobrom skutku, ktorý vykonali ony alebo ich kamaráti. Viac ako stotisíc detí pracovalo s pedagogickým materiálom a projekt podporilo viac ako 700 škôl po celom Slovensku.

V roku 2014 po prvýkrát pripravili metodické materiály k desiatim ukážkovým vyučovacím hodinám, na ktorých môžu učitelia ďalej pracovať s listami detí a ich dobrými skutkami. Vyučovacie hodiny vychádzajú  z medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania ISCED pre Etickú výchovu na základných školách, môžu byť však použité aj na hodinách náboženskej výchovy alebo slovenského jazyka. Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube a cez skutočné príbehy detí sa učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu.

V roku 2017 príbehy o dobrých skutkoch čítalo 43 666 detí spolu s pedagógmi na 774 školách a to na vybraných hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube.

V roku 2018 tiež prebieha druhá fáza rozsiahleho celoslovenského výskumného projektu zameraného na zhodnotenie výstupov projektu Detský čin roka vo vzťahu k školách, jeho pedagogicke pôsobenie a tak veríme, ze finálne výstupy výskumu pomôžu v ďalšom zlepšení projektov v buducnosti. Výskum sa realizuje s Inštitútom pre aktívne občianstvo IPAO.

Zdieľajte dobrú správu