Ďalšie podporené žiadosti z Fondu pomoci

V rámci aktuálne otvoreného Fondu pomoci naďalej prispievame k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy koronavírusom a zamedzeniu jeho ďalšieho šírenia, ale najmä zmierneniu celospoločenských dôsledkov, ktoré so sebou mimoriadna situácia prináša.

Fond pomoci uzavrel svoju prvú fázu, v ktorej sme prvých 100 000 EUR prerozdelili na podporu 113 žiadostí.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa do Fondu pomoci Nadácie Orange doteraz zapojili. V spolupráci s hodnotiacou komisiou sme spomedzi 46 žiadostí predložených do ďalších dvoch kôl hodnotenia podporili 29 žiadostí v celkovej sume 25 505 EUR. Ich zoznam si môžete pozrieť nižšie.

Celkovo sme tak v 1. fáze Fondu pomoci spolu s prvými podporenými žiadosťami prispeli na 113 žiadostí a prerozdelili prvých 100 000 EUR.

V tejto neľahkej situácii tak spolu s podporenými organizáciami podáme pomocnú ruku viac ako
200 000 jednotlivcom – 
klientom zariadení poskytujúcich sociálne služby, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, bez domova, ohrozeným komunitám, osamelým i rodinám v núdzi.

Pomáhať však chceme naďalej, stále je otvorená druhá fázu Fondu pomoci, navýšeného o ďalších 100 000 EUR s cieľom prispieť primárne k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych organizácií na aktuálnu situáciu. Mimovládne organizácie, ktoré predložili projekt v prvej fáze Fondu pomoci, sa môžu opätovne uchádzať o podporu. Uzávierka prijímania žiadostí bude 21. apríla o 12:00 hod.

Ďakujeme všetkým za snahu pomáhať a prispieť konštruktívnymi riešeniami k zmierneniu dôsledkov aktuálnej mimoriadnej situácie na Slovensku.

Zostávajme v zdraví.

Tím Nadácie Orange

Fond pomoci Nadácie Orange – zoznam podporených žiadostí k 20.4.2020

xlsx

Fond pomoci Nadácie Orange - zoznam podporených žiadostí k 20.4.2020 (31.93 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu