Cudzinci

Miesto realizácie: Bratislava

Aktivita: kultúrno-spoločenské aktivity

Cieľom projektu Rozdielnosť nás spája občianskeho združenia Cudzinci v Bratislave bolo riešiť aktuálny spoločenský problém založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na území Slovenska. Zámerom bolo prepojiť a odbúrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr a jazykov, pomocť vytvoriť priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi na Slovensku prostredníctvom voľne dostupných podujatí.

V rámci projektu sa zrealizovali tri celodenné podujatia prístupné pre širokú verejnosť – počas každého podujatia sa uskutočnili jazykové dielne pre deti, tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi a tanečné workshopy. Všetky aktivity boli vedené bilingválne v anglickom a slovenskom jazyku. Finančné prostriedky boli použité na organizačné, materiálne a technické zabezpečenie projektu.

Zdieľajte dobrú správu