Čo majú spoločné Cudzinci v Bratislave a Habáni v Sobotišti?

Minulý rok ste svojimi hlasmi rozhodli, ktoré tri projekty z grantového programu Spojme sa pre dobrú vec získajú od nás natočenie prezentačného videa.

Najviac hlasov ste poslali týmto projektom:

„Rozdielnosť nás spája“ občianskeho združenia Cudzinci v Bratislave

„ŠAK leto, susedia“ neformálnej skupiny z Košíc

„Oddych a poznanie v pamiatkovej zóne Habánsky dvor“ neformálnej skupiny zo Sobotišťa

Projekt ŠAK leto, susedia sme vám už predstavili.

Cieľom projektu Rozdielnosť nás spája občianskeho združenia Cudzinci v Bratislave bolo riešiť aktuálny spoločenský problém založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na území Slovenska. Zámerom bolo prepojiť a odbúrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr a jazykov, pomôcť vytvoriť priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi na Slovensku prostredníctvom voľne dostupných podujatí.
Pozrite sa, ako sa im po podarilo:

Habánsky dvor v Sobotišti vynikol ako prvý Habánsky dvor na Slovensku. Ľubica Melichová s priateľmi sa rozhodli zrekonštruovať pamiatkový objekt klučárne s oddychovou zónou a spoločenským priestorom. Pre dobrú vec sa spojili miestni obyvatelia, záujmové skupiny, samospráva a potomkovia habánov. Ako otvorený verejný priestor bude klučáreň slúžiť obyvateľom aj návštevníkom obce na stretávanie sa ľudí, miestnych komunít, prezentáciu kultúrneho dedičstva, vlastných aktivít a výstavné účely:

 

Zdieľajte dobrú správu