Bývalí členovia správnej rady

V minulosti sa na činnosti Nadácie Orange podieľali viacerí zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko, významné osobnosti z akademickej obce i verejného spoločenského života.

Týmto všetkým ďakujeme za ich nesmierny prínos počas pôsobenia v Nadácii Orange

Vo funkcii správkyne nadácie pôsobila

Andrea Cocherová

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Od roku 1994 pôsobila ako redaktorka a neskôr šéfredaktorka mesačníka Stratégie. V roku 1996 nastúpila na pozíciu výkonnej riaditeľky Rady pre reklamu. V spoločnosti Orange Slovensko pracovala od júna 1997, najprv ako Public Relations Manager, neskôr ako Communication Manager. V rokoch 2006 – 2013 bola riaditeľkou úseku komunikácie a značky. Na pozíciu správkyne Nadácie Orange bola zvolená v roku 2009. Svoje dlhoročné pôsobenie vo funkcii správkyne našej nadácie ukončila k 26. 6. 2020.

Predchádzajúcimi členmi správnej rady boli

Milan Dado – predseda – dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinská univerzita

Profesor v študijnom odbore telekomunikácie. Kladie dôraz najmä na prepojenia vzdelávania a vedy na vysokých školách s regionálnym inovačným rozvojom. V rokoch 1990 – 1996 bol prorektorom, v rokoch 1996 – 2002 rektorom UNIZA, v rokoch 2000 – 2002 prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. V rokoch 2008 – 2016 bol dekanom Elektrotechnickej fakulty UNIZA. V roku 2006 bol ocenený štátnym vyznamenaním – Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky. Svoje pôsobenie vo funkcii predsedu správnej rady nadácie ukončil k 15. 7. 2020.

Iveta Malachovská – moderátorka

Absolvovala Filmovú akadémiu múzických umení v Prahe 1991, odbor televízna a filmová produkcia, v roku 2005 získala titul PhD. na VŠMU v Bratislave. Pracuje v médiách ako moderátorka, venuje sa filmu, hudbe, je majiteľkou dvoch agentúr, koproducentkou filmu Tobruk, organizuje výnimočné podujatie v Bratislave – koncert Vianoce v Bratislave. Svoje pôsobenie vo funkcii členky správnej rady nadácie ukončila k 15. 7. 2020.

Natália Kunická – bývalá manažérka oddelenia Brand Activation, Orange Slovensko

V roku 2003 ukončila štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a v tom istom roku nastúpila do spoločnosti Orange Slovensko na pozíciu Advertising Coordinator. Najskôr pôsobila ako Advertising Specialist a od roku 2012 je na pozícii Brand Activation Manager, v jej zodpovednosti je mimo inej činnosti aj riadenie CSR a filantropických aktivít spoločnosti Orange. Svoje pôsobenie vo funkcii členky správnej rady nadácie ukončila k 15. 7. 2020.

Miloš Lalka – bývalý riaditeľ úseku komunikácie a značky, Orange Slovensko

V roku 1998 ukončil štúdium na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2003, kde nastúpil na pozíciu Advertising Manager. V roku 2012 sa stal zástupcom riaditeľa úseku komunikácie a značky a od roku 2013 pôsobil v Orangei ako riaditeľ úseku komunikácie a značky. Svoje pôsobenie vo funkcii člena správnej rady nadácie ukončil k 15. 7. 2020.

Federico Colom Artola – bývalý generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Orange Slovensko

Na univerzite vo Valencii vyštudoval ekonómiu, titul MBA získal na EOI – Manchester Business School. V telekomunikačnom biznise pôsobí viac ako 23 rokov na rozličných pozíciách v oblasti komerčných operácií, financií a zákazníckych služieb. V rokoch 2007 až 2016 zastával funkciu riaditeľa finančného úseku v Orange Španielsko, od roku 2016 pôsobil v skupine Orange na pozícii výkonného viceprezidenta a riaditeľa pre finančný kontroling. Od roku 2019 do 31.3.2022 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Orange Slovensko.
Zdieľajte dobrú správu