Budúcnosť INAK

V máji 2022 sme oficiálne otvorili inovatívne centrum Budúcnosť INAK vo Zvolene, ktorého sme hlavným partnerom.

Budúcnosť INAK je unikátny 3-ročný mimoškolský program pre žiakov a žiačky vo veku od 11 do 15  rokov na základných školách, ktorý vytvorila Nadácia Pontis.

Program sa venuje najmä rozvoju digitálnych a mäkkých zručností, tvorivosti i podnikavosti so zameraním hlavne na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Hlavným cieľom programu je ukázať deťom, že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom živote využiť, bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú a zároveň ich povzbudiť, aby sa nebáli tieto príležitosti aktívne uchopiť a rozmýšľali o svete inak.

Prvé centrum otvorila Nadácia Pontis v Trnave. Sídlo druhého inovatívneho centra vzniklo aj vďaka našej podpore vo Zvolene na Základnej škole Petra Jilemnického 1, ktorú navštevuje zvýšený podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V centre sú vítaní i žiaci a žiačky zo širokého okolia.

Centrum Budúcnosť INAK sme oficiálne otvorili 19. mája 2022 vo Zvolene. Video z  otvorenia nájdete na YouTube kanáli Nadácie Pontis.

„V modernom coworkingovom priestore získavajú deti kompetencie potrebné na život v 21. storočí, akými sú digitálna gramotnosť, tímová spolupráca, kreativita. Dôležitou súčasťou je aj vytvorenie vlastnej sociálnej inovácie, teda aktivity, ktorá prinesie riešenie problému v ich okolí či regióne,“ uviedla Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Vyvrcholením 3-ročného programu je spracovanie vlastného nápadu na riešenie problémov, ktoré deti okolo seba vnímajú.

Zvolenské centrum, ktoré koordinuje Martin Tóčik, je otvorené každý školský deň v poobedňajších hodinách podľa ročníka.

Posilňujme spoločne detský potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.

Zdieľajte dobrú správu