ARTA

ARTA je názov bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky, ktorá fungovala v Piešťanoch v medzivojnovom období. V roku 2021 Iniciatíva Arta ukončila hlavnú etapu rekonštrukcie a tak je dnes z objektov funkčné kultúrno-kreatívne centrum.

To sa stalo otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Je neprehliadnuteľným kultúrnym bodom mesta a regiónu, miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia a množstva komunitných aktivít. Zároveň KKC ARTA zlúčila pod jednu strechu ľudí z kreatívneho priemyslu. Stala sa tak aj centrom regionálnych a sociálnych inovácii. Ambíciou projektu je rozvíjať a rozširovať príležitosti vzdelávania sa, prepájania komunity, kultúrneho vyžitia a sebarealizácie ľudí v meste Piešťany a blízkom regióne. Arta plánuje dopĺňať programovú ponuku realizáciou kľúčových aktivít v oblastiach digitálnych zručností a internetovej bezpečnosti. Bude to výstava spojená s umelou inteligenciou, kde návštevníci budú môcť cez virtuálnu realitu nahliadnuť do sveta umenia, výstava výtvarníčky Kris Sagan, ktorá návštevníkom ponúkne prostredníctvom aplikácie v smartfóne dať umenie do pohybu a obrazy cez technológie dopovedia svoj príbeh a interaktívna monodráma TROLLO spojená s diskusiou. Druhý rok budú pokračovať v rozvoji digitálnych zručností seniorov v spolupráci s Medzinárodným klubom žien, pozrú sa na prácu s fotografiou, textom, hlasovými správami, bezpečnosťou dát v smartfóne. Umelecky nadaných ľudí čaká intenzívny workshop ilustrácie a animácie fotografie s využitím softwaru a nových technológií.

Kľúčovým cieľom pre udržanie programovej ponuky je stať sa stabilným, udržateľným a profesionálne fungujúcim Kultúrnym centrom. Preto sa budú venovať personálnemu manažmentu, etickému kódexu a nastaveniu „firemnej kultúry“, plánujú dokončiť online a offline identitu centra, za zanedbaného dvora vytvoriť živé miesto a pracovať na povedomí centra a rozširovať publikum.