Aktívna komunita s Nadáciou Orange a Bystrinami

Budovanie nezávislých centier je nesmierne dôležité, ale aj veľmi náročné. Častokrát úlohu štátu suplujú aktívni mladí ľudia, ktorí sa snažia svoje mestá oživiť. Mnohí sa vracajú z veľkomiest do svojich rodísk, aby im pomohli v rozvoji. Ich dôležitosť a význam pre regióny je obrovský, no nie vždy sa stretávajú s podporou. Preto vznikol nový program Aktívna komunita, ktorý v spolupráci s Bystrinami bude systematicky a udržateľne podporovať ich rast.

Nadácia Orange v spolupráci so zástupcami siete Anténa a OZ Bystriny a participatívnou metódou spolutvorby so zástupcami organizácií prevádzkujúcich kultúrno-kreatívne spustila druhý ročník grantového a rozvojového programu Aktívna komunita s Nadáciou Orange.

Cieľom je rozvíjať a rozširovať príležitosti vzdelávania sa, prepájania komunity, kultúrneho vyžitia a sebarealizácie ľudí v menším mestách na Slovensku prostredníctvom posilnenia a stabilizácie existujúcich kultúrno–kreatívnych centier v regiónoch. Spoluprácou s Nadáciou Orange budú centrá rozvíjať témy digitálnej gramotnosti, bezpečného používania digitálnych technológií a komunitného rozvoja. Podporené centrá predstavujú miesta pracovných i voľnočasových stretnutí a neformálnej inklúzie.

Grantový a rozvojový program poskytne vybraným centrám:

 • finančnú podporu pre stabilizáciu existujúcich centier,
 • rozvojový leadership program pre posilnenie personálnych kapacít a udržateľnosti,
 • rozšírenie programu centier o strategické témy Nadácie Orange – digitálne zručnosti, digitálna inklúzia a bezpečnosť na internete

Druhý ročník grantového a rozvojového programu je určený pre 8 vybraných centier, ktoré absolvovali prvý ročník rozvojového leadership programu s Bystrinami a centier, ktoré s Nadáciou Orange spolupracujú dlhodobo:

 • Different – občianske združenie BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum, Bardejov
 • Iniciatíva ARTA, o.z. – Kultúrno-kreatívne centrum Arta, Piešťany
 • Diera do sveta – Kultúrne centrum Diera do sveta Liptovský Mikuláš
 • Občianske združenie Presahy – Lýceum, Modra
 • Nadácia Cvernovka – Nová Cvernovka, Bratislava
 • Tabačka Kulturfabrik n.o. – Tabačka Kulturfabrik Košice
 • Truc Sphérique – Stanica Žilina – Záriečie a Nová synagóga, Žilina
 • Záhrada – centrum nezávislej kultúry, n.o. – Kultúrne centrum Záhrada, Banská Bystrica

Na podporu projektov 8 centier v rámci druhého ročníka grantového programu Nadácia Orange vyčlenila celkovo 104 000 eur z podielu zaplatenej dane.

O ďalšom vývoji programu vás budeme priebežne informovať.

Tím Nadácie Orange

pdf

Aktívna komunita - výzva (207.24 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu