Aktívna komunita s Nadáciou Orange

Budovanie nezávislých centier je nesmierne dôležité, ale aj veľmi náročné. Častokrát úlohu štátu suplujú aktívni mladí ľudia, ktorí sa snažia svoje mestá oživiť. Mnohí sa vracajú z veľkomiest do svojich rodísk, aby im pomohli v rozvoji. Ich dôležitosť a význam pre regióny je obrovský, no nie vždy sa stretávajú s podporou. Preto vznikol nový program Aktívna komunita, ktorý v spolupráci s Bystrinami bude systematicky a udržateľne podporovať ich rast.

Nadácia Orange v spolupráci s OZ Bystriny a zástupcami siete Anténa participatívnou metódou spolutvorby s organizáciami prevádzkujúcimi kultúrno-kreatívne centrá vytvorila nový, špecifický, grantový a rozvojový program Aktívna komunita.

Cieľom programu je rozvíjať a rozširovať príležitosti vzdelávania sa, prepájania komunity, kultúrneho vyžitia a sebarealizácie ľudí v menších mestách na Slovensku prostredníctvom posilnenia a stabilizácie vybraných existujúcich kultúrno–kreatívnych centier v regiónoch. Do pilotného ročníka Aktívnej komunity s Nadáciou Orange bolo vybratých 5 kultúrno-kreatívnych centier:

  1. Different – občianske združenie – BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum, Bardejov
  2. Iniciatíva ARTA, o.z. – Kultúrno-kreatívne centrum Arta, Piešťany
  3. Občianske združenie Diera do sveta – Kultúrne centrum Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
  4. Otvor Dvor – Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, Rožňava
  5. Presahy, o.z. – Lýceum, Modra

Spoluprácou s Nadáciou Orange budú centrá rozvíjať témy digitálnych zručností, zdravej duše a aktívnej komunity s akcentom na znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Podporené centrá budú miestami pracovných i voľnočasových stretnutí a neformálnej inklúzie.

Grantový a rozvojový program poskytne vybraných centrám:

  • finančnú podporu pre stabilizáciu existujúcich centier,
  • rozvojový leadership program pre posilnenie personálnych kapacít a udržateľnosti,
  • rozšírenie programu centier o strategické témy Nadácie Orange.

Na program sme vyčlenili celkovú sumu 200 000 EUR, ktoré pochádzajú z daru od spoločnosti Orange Slovensko, a. s., teda nie sú z asignácie 2%.

V spolupráci s OZ Bystrinami sa 20. – 21. 10. 2021 uskutočnil bootcamp – stretnutie zástupcov centier v bratislavskej Novej Cvernovke, kde centrá pracovali na pláne svojho inštitucionálneho rozvoja a obsahového zamerania svojej ďalšej činnosti.

Po ukončení bootcampu bola 21.10. o 19.00 verejná diskusia Večer s Bystrinami – Miestá, ktoré ožívujú mestákde sme sa porozprávali o prínose kultúrno-kreatívnych centier v menších mestách.

Po lighting talks v šýle TEDx od samotných centier nasledovala diskusia s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, zakladateľom Nadácie Nová Cvernovka Borisom Melušom a správkyňou Nadácie Orange Andreou Ungvölgyi.

Záznam zo streamu si môžete pozrieť na oficiálnej FB stránke Bystrín.

O ďalšom vývoji programu vás budeme priebežne informovať.

Tím Nadácie Orange

Zdieľajte dobrú správu