Ako nás podporiť – 2%

Ak ste zamestnanec, venovať svoje 2% môžete do 30. apríla 2022. 

Nezabudnite, prosím, že právnické osoby asignujú 1% zo zaplatenej dane. Asignovať 2% môžu len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali zo svojho zisku pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5% zaplatenej dane.

V prípade fyzických osôb – zamestnancov je potrebné podať na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska vyplnené doklady – Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie).

Pracovali ste ako dobrovoľník? Aj v tomto roku máte možnosť poukázať až 3% z dane, pokiaľ ste v roku 2020 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a máte o tom potvrdenie. Požiadajte oň organizáciu, pre ktorú ste pracovali.

Údaje Nadácie Orange

IČO: 42 129 559
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia Orange
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava

Ešte raz ďakujeme za vašu podporu, veľmi si ju vážime.

Fyzické osoby

pdf

Daňové priznanie fyzických osôb typu A (370.63 KB)

file_download
pdf

Daňové priznanie fyzických osôb typu B (773.85 KB)

file_download

Fyzické osoby – zamestnanci

pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (63.85 KB)

file_download
pdf

Potvrdenie o zaplatení dane (80.95 KB)

file_download

Právnické osoby

pdf

Daňové priznanie k dani z príjmu PO (425.64 KB)

file_download

Dobrovoľník, ktorý poukazuje 3% z dane

odt

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) (9.79 KB)

file_download
odt

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca) (9.02 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu