Ako Červená Čiapočka vĺčika prevychovala

Projekt ZŠ s MŠ Horná Ždaňa bol experimentom spolupráce žiakov rôznych vekových skupín v období dištančného aj prezenčného vyučovania.

Nahrávky násobilky a vybraných slov, ktoré nahrali žiaci 2. stupňa, pomohli deťom, ktoré sa nemohli vzdelávať online. Rozprávku o dievčatku, ktoré malo na sociálnej sieti prezývku Červená Čiapočka a hackerovi „vĺčikovi“ napísali žiaci 2. stupňa a nacvičili štvrtáci. Mala poučiť deti o tom, ako sa majú správať pri práci na internete. Rozprávka bola spracovaná do formy videa, premietnutá žiakom 1. stupňa a zverejnená na webovej aj facebookovej stránke školy. Podľa rozhovorov so žiakmi a z odpovedí dotazníka pre rodičov sa ukázalo, že aktivity boli v prevencii účinné. Finančné prostriedky boli použité na notebook, mikrofóny, dataprojektor, monitor, klávesnicu a toner do tlačiarne.

Zdieľajte dobrú správu