Aj tento rok darujeme Vianoce

Na najkrajšie dni v roku sa tešia všetci bez rozdielu veku. Vianoce nesymbolizujú iba rodinnú pohodu či štedrovečerný stôl, ale aj spolupatričnosť a pomoc druhým.

Program Darujte Vianoce umožňuje ochotným žiadateľom s chuťou pomáhať  premeniť vianočné sny ľudí v ťažkej životnej situácii na skutočnosť, a to už 17 rokov.

Tento rok doň prišlo 590 projektov, ktoré boli zamerané na pomoc rodinám v núdzi, osamelým matkám a otcom s deťmi, ľuďom bez domova, seniorom, osamelým ľuďom ale aj tým sociálne slabším.

Jedinečnosťou tohto programu je podmienka, že žiadatelia nežiadajú o pomoc pre seba, ale pre iných, a zároveň sa musia osobne spolupodieľať na samotnej realizácii pomoci.

Hodnotiaca komisia vybrala z celkového počtu prijatých príbehov 321, medzi ktoré rozdelila finančnú podporu v celkovej hodnote 50 000 eur. Najviac ľudí bude pomáhať v Banskobystrickom kraji, z ktorého program podporí až 74 žiadostí, 64 projektov zrealizujú všímaví ľudia z Nitrianskeho kraja a z Prešovského kraja dostalo podporu 56 silných životných príbehov.

Vďaka dobrým ľuďom a grantovému programu tak bude mať krajšie Vianoce dokopy až 6030 ľudí, pre ktorých žiadatelia pripravili v predvianočnom období to, čo im najviac chýba.

Ďakujeme.

xlsx

Hodnotiaca komisia (25.23 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov (101.96 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu