Aj malý nápad urobí veľkú radosť

Nadácia Orange otvára už po sedemnásty raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý pomáha ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želania ľudí s ťažkým životným osudom na skutočnosť.

Významným cieľom tohto ročníka je motivovať zapojiť sa do grantového programu najmä mladých ľudí a deti, a podporiť tak trend posledných ročníkov, ktoré poukázali práve narastajúci počet žiadostí od tejto vekovej skupiny.

Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a rozžiarených detských očí pod vianočným stromčekom. Pre mnohých ľudí sú však tieto prívlastky len snom. Grantový program Darujte Vianoce preto dáva príležitosť ľuďom s dobrým srdcom, ktorí chcú pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné, jednoducho darovať krajšie Vianoce.

Jedinečnosťou grantového programu je to, že žiadatelia nežiadajú o pomoc pre seba, ale pre iných, a zároveň sa musia osobne spolupodieľať na samotnej realizácii pomoci. Pomôcť môžu deťom, ale aj dospelým bez rodiny či domova, ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami či všetkým tým, ktorí trpia materiálnym nedostatkom. Program Darujte Vianoce chce motivovať ľudí, aby si všímali neľahké osudy ľudí vo svojom okolí, podelili sa o ich príbeh a prispeli svojim záujmom na zmiernenie ich ťažkej životnej situácie.

V rámci 17. ročníka programu Darujte Vianoce poskytne Nadácia Orange na splnenie vianočných snov celkovú sumu 50 000 eur.

Predkladateľom žiadosti môžu byť nielen jednotlivci, ale aj mimovládne organizácie, školské zariadenia, domovy sociálnych služieb, detské domovy, opatrovateľské služby, domovy pre seniorov či dokonca pracovné kolektívy. Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu svoje projekty prihlasovať od 22. októbra do 14. novembra 2018 prostredníctvom elektronického formulára e-grant.

Hodnotiaca komisia posúdi všetky zaslané projekty a vyberie tie, ktoré najviac vystihujú podstatu programu. Najdôležitejším kritériom pri posudzovaní projektov je osobná angažovanosť žiadateľa do plnenia projektu. Podporené žiadosti budú zverejnené po 3. decembri.

Nadácia Orange už po 14-krát udelí aj ocenenie Srdce na správnom mieste. Táto cena je morálnym uznaním pre výnimočného človeka, ktorý sa dlhodobo zapája do programu alebo preukazuje mimoriadne úsilie pri nezištnej pomoci ľuďom v núdzi a v oblasti filantropie.

Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

pdf

Podrobneé informácie o programe - výzva (308.44 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu